Six Sigma

Als Six Sigma Black Belt gebruik ik data om verborgen issue’s zichtbaar te maken.

Het voordeel is dat je hiermee niet alleen dieper liggende achtergronden kunt vinden, maar ook kunt berekenen wat de beste instellingen zijn om het optimale resultaat te behalen. Met behulp van statistiek kun je dus voorspellingen doen. En met een voorspelbaar proces zijn de kosten beheerst.

Daar waar Lean met name gaat over het tackelen van ‘waste’, gaat Six Sigma voor een zo stabiel mogelijk proces, waarbij het reduceren van de procesvariantie centraal staat. De mate van variantie in je proces bepaalt niet alleen de voorspelbaarheid, maar geeft ook inzicht in uitschieters of afwijkingen. Door die verder te onderzoeken en te voorkomen, kun je efficiĆ«nter en effectiever werken.
spatie

Variantie is de mate waarin de uitkomst van je proces binnen een bepaalde bandbreedte kan blijven. Een te grote variantie kan leiden tot klachten, het overschrijden van de KPI’s of herstelwerkzaamheden en onnodig overwerk.

Wanneer geen continu data beschikbaar is, kun je een proces ook optimaliseren door te kijken naar de uitval (deels of geheel afgekeurd). Om te achterhalen welke factoren bepalend zijn voor de gewenste uitkomst van het proces gebruiken we Design of Experiments. Voor innovatie gebruiken we Design for Six Sigma.
spatie

Een vaak gebruikte methode voor het doorvoeren van verbeteringen is de DMAIC.

Define
Wat is het probleem?

Waar wil jouw klant voor betalen?
Wat is bepalend voor de kwaliteit?
Wat is de scope?
Maak een Project charter (champion / stakeholders / team)
aMeasure
Wat is de huidige situatie?
Waardestroom bepalen met Value Stream Map
Control chart analyseren
Capability analysis
Analyze 
Hoe ziet de oplossing eruit?
Grondoorzaken verzamelen met Ishikawa + Pareto 1)
Data verzamelen en valideren middels Gage R&R of MSA 2)
Significatie aantonen met Sample t-test 3)
Variantie bepalen met ANOVA of Regressie 4)
Grondoorzaken valideren
Statistische oplossing bepalen
Empirisch testen met Paired t-test 5)
Improve
Doelsituatie vaststellen
Implementatie plan maken en uitvoeren
Oplossing opschalen met PDCA 6)
Borgen van de statische proces controle
Control
Borgen van de oplossing

Afstemming met de stakeholders
Borgen op de werkvloer
Borgen van Lean dailymanagement
Borgen van Lean discipline 5S 7)

spatie

Toelichting

1) Ishikawa -ook wel bekend als Cause-and-Effect- is een diagram (Fishbone) waarmee je de relatie tussen de inputfactoren en output kunt analyseren. Je maakt hierbij gebruik van de 7M inputfactoren; mens, materiaal, machine, methode, meting, management en moeder natuur. Pareto chart geeft inzicht in de 20% van de oorzaken die verantwoordelijk zijn voor 80% van de problemen.

2) Met de Gage Repeatability & Reproducability of MSA (Meetsysteem ananlyse) kunnen we bepalen of de verzamelde data betrouwbaar is.

3) Met een Sample-t test kunnen we de data vergelijken met de norm.

4) Middels ANOVA analyseren we de Variantie in het proces. De Regressie-analyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin sprake is van een specifieke samenhang.

5) Met een Paired-t test kunnen we statistisch aantonen of de gekozen oplossing ook daadwerkelijk een positief effect heeft.

6) PDCA (plan, do, check, act) is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn.

7) 5S is een methode gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als uitgangspunt (sorteren-schikken-schoonmaken-standaardiseren-in stand houden).


spatie