Interim Procesmanager

Als Freelancer ben ik multidisciplinair inzetbaar; analyseren en optimaliseren van processen, business controlling, (re)organiseren en/of verhogen van de effectiviteit en tevredenheid van medewerkers.

Ik bezit een natuurlijke drang naar verbetering, ben pro-actief, resultaatgericht en bezit een uitstekend analytisch vermogen. Als veranderaar optimaliseer ik daar waar nodig, zie hoofdlijnen en weet ze vast te houden. Altijd pragmatisch, met een goede kijk op hoe systemen en processen optimaal functioneren en waar structuren kunnen falen. Ook ben ik creatief in het bedenken van concrete en tastbare oplossingen. Vooruitstrevend, maar bovenal betrokken bij mens en organisatie.

Als Procesmanager neem ik graag de verantwoordelijkheid en werk effectief door de juiste prioriteiten te stellen. Altijd in overleg, binnen een open en duidelijke communicatie, maar wel met structuur en korte lijnen. Mijn kracht is procesmatig overzicht houden, strevend naar een stabiele samenwerking. Sturend op de natuurlijke competenties, want uiteindelijk leveren we ‘samen’ een top-prestatie. Dat is in het belang van de hele organisatie.
spatie

De voorwaarden die nodig zijn om verandering succesvol te implementeren

Het Top management is zichtbaar betrokken
a Voldoende training en coaching van de medewerkers
Duidelijke selectie van projecten en sturing daarop
Voldoende resourcing (dus ook voor het toepassen van ‘Lean’ naast het gewone werk)
Duidelijke koppeling tussen Lean initiatieven en de doelen van de organisatie
Voorkomen van weerstand bij management en werkvloer (Nemawashi)
Heldere en duidelijke communicatie
Visionair en faciliterend leiderschap
Aandacht voor de menselijke factor
Duidelijkheid over wat de voordelen zijn en hoe zich dat vertaalt naar het dagelijkse werk

spatie